آیا میدانید ؟ شما دارای 0 پست هستید ؟!
ads
Put a quick and clean free web page hit counter on your blog, Tumblr or WordPress.
ads

نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوع: مطالب و جوک های سر کاری

 1. Top | #1

  http://www.up84.ir/uploads/136033948164281.gif http://www.up84.ir/uploads/136033948164281.gif http://www.up84.ir/uploads/136033948164281.gif http://www.up84.ir/uploads/136033948164281.gif http://www.up84.ir/uploads/136033948164281.gif http://www.up84.ir/uploads/136033948164281.gif

  همیشه دوستت داشتم ....
  نام واقعی
  شاهین
  تاریخ عضویت
  Apr 2012
  عنوان کاربر
  مدير كل سايت
  نوشته ها
  7,538
  میپسندم
  4,374
  تشكر شده 5,113 بار در 3,310 پست
  سیستم عامل مرورگر
  میزان امتیاز
  290

  مطالب و جوک های سر کاری

  ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮﻥ ﮔﻼﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺗﻮﯼ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﯽ
  ﺭﻓﺘﻪ
  ﮐﻪ ﯾﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﻣﯽﺍﻓﺘﻪ ﺗﻮﯼ ﯾﻪ ﺩﺳﺖﺍﻧﺪﺍﺯ
  ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮔﻼﺑﯽﻫﺎ ﻣﯽﺍﻓﺘﻪ ﻭﺳﻂ ﺟﺎﺩﻩ
  ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﻪ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ
  ﮔﻼﺑﯽﻫﺎ، ﮔﻼﺑﯽﻫﺎ
  ﮔﻼﺑﯽﻫﺎ ﻣﯿﮕﻦ: ﮔﻼﺑﯽ، ﮔﻼﺑﯽ
  ﮐﺎﻣﯿﻮﻥ ﺩﻭﺭﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻪ
  ﺻﺪﺍﺷﻮﻥ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻪ.
  ﮔﻼﺑﯽ ﻣﯿﮕﻪ: ﮔﻼﺑﯽﻫﺎ، ﮔﻼﺑﯽﻫﺎ
  ﮔﻼﺑﯽﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻦ : ﮔﻼﺑﯽ، ﮔﻼﺑﯽ
  ﺑﺎﺯ ﮐﺎﻣﯿﻮﻥ ﺩﻭﺭﺗﺮ ﻣﯿﺸﻪ، ﮔﻼﺑﯽ ﻣﯿﮕﻪ:
  ﮔﻼﺑﯽﻫﺎ، ﮔﻼﺑﯽﻫﺎ
  ﺍﻣﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﮔﻼﺑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﮔﻼﺑﯽﻫﺎ ﻧﻤﯿﺮﺳﻪ!
  ﮔﻼﺑﯽﻫﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺭﻭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻥ
  ﻭ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﻼﺑﯽ
  ،ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﮐﻪ ﮔﻼﺑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ
  ﻭ ﺗﻮﯼ ﺟﺎﺩﻩ ﺁﻧﺘﻦ ﻧﻤﯽﺩﺍﺩﻩ
  ﮔﻼﺑﯽ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺭﻭ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻭﻝ
  ﺩﺍﺷﺘﻪ
  : ﺯﻧﮓ ﻣﯽﺯﻧﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻪ
  ﮔﻮﺷﯽ ﺭﻭ ﺑﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻼﺑﯽﻫﺎ
  ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻼﺑﯽﻫﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺭﻭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻥ
  ﮔﻼﺑﯽ ﻣﯿﮕﻪ: ﮔﻼﺑﯽﻫﺎ، ﮔﻼﺑﯽ ﻫﺎ
  ﮔﻼﺑﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻦ: ﮔﻼﺑﯽ، ﮔﻼﺑﯽ
  ﺍﻭﻥ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺍﺷﺘﯿﺎﻗﺖ ﺗﻮ ﺣﻠﻘﻢ
  ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﺎﺯﻡ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ؟ !؟
  ﺁﺧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﺮﺗﻮ ﭘﺮﺗﺎ ﭼﯿﻪ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ ﺁﺧﻪ !! ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﺭﺩﺕ
  ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ!! ﻫﻤﺴﻨﺎﯼ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻥ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻦ
  ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﮔﻼﺑﯽ ﻫﺎ ﮔﻼﺑﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ :))
  امضای ShaHin
  گمشده این نسل، اعتماد است نه اعتقاد.
  اما افسوس، که نه بر اعتماد اعتقادیست و نه بر اعتقادها اعتماد!

  خدایــــــــــــــــــــا

 2. تبليغات باforum84 تبليغات باforum84
 3. Top | #2

  http://www.up84.ir/uploads/136033948164281.gif http://www.up84.ir/uploads/136033948164281.gif http://www.up84.ir/uploads/136033948164281.gif http://www.up84.ir/uploads/136033948164281.gif http://www.up84.ir/uploads/136033948164281.gif http://www.up84.ir/uploads/136033948164281.gif

  همیشه دوستت داشتم ....
  نام واقعی
  شاهین
  تاریخ عضویت
  Apr 2012
  عنوان کاربر
  مدير كل سايت
  نوشته ها
  7,538
  میپسندم
  4,374
  تشكر شده 5,113 بار در 3,310 پست
  سیستم عامل مرورگر
  میزان امتیاز
  290
  ﺁﻗﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ﭘﺴﺮﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻝ ﻣﻬﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺑﺮﻭ
  ﻫﺎﺵ ﭘﺮ
  ﺷﻪ ﻧﺎﻇﻢ ﮔﯿﺮ ﻧﺪﻩ
  امضای ShaHin
  گمشده این نسل، اعتماد است نه اعتقاد.
  اما افسوس، که نه بر اعتماد اعتقادیست و نه بر اعتقادها اعتماد!

  خدایــــــــــــــــــــا

 4. Top | #3

  http://www.up84.ir/uploads/136033948164281.gif http://www.up84.ir/uploads/136033948164281.gif http://www.up84.ir/uploads/136033948164281.gif http://www.up84.ir/uploads/136033948164281.gif http://www.up84.ir/uploads/136033948164281.gif http://www.up84.ir/uploads/136033948164281.gif

  همیشه دوستت داشتم ....
  نام واقعی
  شاهین
  تاریخ عضویت
  Apr 2012
  عنوان کاربر
  مدير كل سايت
  نوشته ها
  7,538
  میپسندم
  4,374
  تشكر شده 5,113 بار در 3,310 پست
  سیستم عامل مرورگر
  میزان امتیاز
  290
  ﻣﺎ ﻛﻪ ﻧﺪﻳﺪﻳﻢ ﻭﻟﻲ ﻣﻴﮕﻦ:
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ﺧﯿﻠﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯼ ﺷﺒﺎﻧﻪ
  ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻣﯿﺒﺮﻩ ﺻﺒﺢ ﺑﻠﻨﺪﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﻣﺴﯿﺞ ﺍﻭﻣﺪﻩ:
  ﻗﺮﺑﻮﻥ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺮﻡ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺑﺮﺩﻩ |: !
  ﺑﺎﺯﻡ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺪﻳﺪﻳﻢ ﻭﻟﻲ ﻣﻴﮕﻦ
  امضای ShaHin
  گمشده این نسل، اعتماد است نه اعتقاد.
  اما افسوس، که نه بر اعتماد اعتقادیست و نه بر اعتقادها اعتماد!

  خدایــــــــــــــــــــا


کلمات کلیدی که به وسلیه آن به این صفحه انتقال داده شده اید:

جوک سر کاری

کاربران دعوت شده

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
دوستان ما
تاریخچه سایت
سایت فروم 84 از سال 1391 فعالیت خود را آغاز کرداست . از لحظه تولد تاکنون فروم 84 همواره سعی در بکارگیری شیوه های مدیریتی جدید و سعی در ایجاد مکانی مناسب برای به اشتراک گذاشتن مطالب و هم فکری دیگر کاربران داشته است . فروم 84 مفتخر است که توسط وب هاست 84 میزبانی میشود .
اگر سایتی با پیج رنک 2 به بالا دارید میتوانید با ما تبادل لینک کنید .

اکنون ساعت 16:39 برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +4.5 می باشد.

ایمیل پست الکترونیکی مدیریت سایت : Admin@forum84.ir
پیامک همراه جهت پیامک : 30008016801661